Използването на вулканизиращ агент в процеса на вулканизация на каучук

2021-02-24

x


Вулканизаторът е вещество, което свързва съседни гумени макромолекулни вериги под формата на химични връзки при определени условия.


Вулканизиращите агенти се разделят основно на седем категории: сяра, донори на сяра, органични пероксиди, метални оксиди, органични хинони, втвърдители на смоли и втвърдители на амини.

Има много видове каучукови добавки и техните функции са по-сложни. В момента има повече от 3000 вида каучукови добавки, които се използват в международен план. Според свойствата си може да се класифицира в следните категории: вулканизиращи агенти, ускорители, активни агенти, подсилващи пълнители, пластификатори, антиоксиданти, оцветители, както и специални добавки за латекс и други добавки със специално предназначение. Основните вулканизиращи агенти са както следва.


(1) Елементарна сяра вулканизиращ агент

(2) Донор на сяра

(3) Втвърдител с пероксид

(4) Система за вулканизация с метален оксид

(5) Производни на хинон

(6) Втвърдител на смола

(7) Аминни съединения