Дефиницията на гумените уплътнения

2021-09-17

Високоеластични полимерни съединения. Разделя се на естествен каучук и синтетичен каучук. Естественият каучук се получава чрез извличане на смола от каучукови дървета, каучукова трева и други растения; Синтетичният каучук се получава чрез полимеризация на различни мономери. Гумените изделия се използват широко във всички аспекти на индустрията или живота.

Гумени уплътненияса един вид общи основни компоненти в уплътнителните устройства, които играят много важна роля в противоречието между теч и уплътнение. Решаване на проблема с изтичането и запечатването в процеса на човешкото завладяване на природата. Това винаги е било важен начин за насърчаване на технологичния прогрес и предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда. Гуменото уплътнение е вид гумени изделия, широко използвани в уплътнителната технология. Тъй като каучукът е ценен еластичен полимерен материал с широк температурен диапазон, даването на малко напрежение в различни среди ще доведе до голяма деформация. Тази деформация може да осигури контактно налягане, да компенсира пролуката на течове и да постигне целта за уплътняване.