Характеристики на каучук

2021-09-29

Каучук, с пластмаса, влакна, се наричат ​​три основни синтетични материала и е единственият полимерен материал с висока мащабируемост и отлична еластичност. Голямата особеност накаучуке първо, модулът на еластичност е много малък, а удължението е високо.
Второ, той има сравнително добра газова генетична и устойчивост на различни химически среди и електрическа изолация. Определен специален синтетичен каучук има по-добра устойчивост на масло и устойчивост на температура, устойчив на мастни масла, смазочни масла, хидравлично масло, мазут и разтворители; студоустойчивостта може да бъде ниска до -60 ° C до -80 ° C, топлоустойчивост висока до + 180 ° C до + 350 ° C. Каучукът също така издържа на различни люспи, деформация на огъване, тъй като загубата на изоставане е малка.
Третата характеристика накаучуке, че може да се използва, смесен, композитен, който се модифицира, за да се получи добро цялостно представяне с различни материали.