О-образното уплътнение е изработено от нитрилен каучуков материал

2021-10-12

О-образнататюлене направен от нитрилкаучук, силикагел, флуоропластичен материал и динамично уплътнение (уплътнение на бутало, уплътнение на бутален прът) и статично уплътнение (аксиално уплътнение) за хидравлични пневматични елементи. Това е широко уплътнение в хидравличното инженерство (ограничено до нискоскоростно ротационно уплътнение).

Продукт на производителя на уплътнения
О-пръстенът е уплътнителен пръстен, монтиран в изкоп и подходящо количество компресирана О-секция. О-пръстенът се формира във формата и размерът му обикновено се определя от вътрешния диаметър и диаметъра на напречното сечение.