Обща класификация на гумените уплътнения

2021-10-21

Взапечатванеелементите, които обикновено се използват в уплътнението, са гумени уплътнения и класифицираните в гуменото уплътнение обикновено се разделят в съответствие с техните основни материали, характеристики и форми на движение.

1. Според класификацията на материала

Различните материали са разделени от различни материали, обикновено се използва уплътнителен пръстен от нитрилен каучук. Други често срещани материали като силиконгумени уплътнения, флуорогумени уплътнения и др.

2. Класифициране според характеристиките на уплътнението
Тази класификация се разделя основно на употребата натюлен. Може да се раздели на високотемпературни уплътнения, нискотемпературни уплътнения, уплътнения за високо налягане, устойчиви на износване уплътнения, устойчиви на корозия уплътнения и др.