IIR уплътнителен пръстен от бутилова гума

2021-11-20

CR неопренуплътнителен пръстен: устойчив на слънце, устойчивостта на атмосферни влияния е особено добра. Не се страхува от дихлорфлуорометан и амоняк, хладилен агент, разредена киселина и устойчиви на силиций липидни смазочни масла, но количеството минерално масло в ниско съдържание на анилин е голямо. Лесно кристализира при ниски температури. Подходящ за различни среди, които влизат в контакт с атмосфера, слънчева светлина, озон и запечатваща връзка с различна устойчивост на вкус, химически устойчива. Не се препоръчва използването на химикали със силна киселина, нитрофликати, естери, хлороформи и кетони. Обикновено температурният диапазон е от -55 до 120 ° C.

IIR бутилгумен уплътнителен пръстен: херметичността е особено добра, топлоустойчива, слънчева, устойчива на озон, добра изолация и др. Растително масло или оксид. Подходящ за химикали или вакуумно оборудване. Не се препоръчва използването на маслени разтворители, керосин или ароматни въглеводороди. Обикновено температурният диапазон е от -50 до 110 ° C.