Характеристиката на конската гума

2022-01-19

1. (конска гума)Трансизомер на каучук, чийто основен компонент е трансполимер на изопентен.

2. (конска гума)Блок с кафява или почти червена мраморна текстура.

3. Конска гумаостава непроменен при 25 ~ 30 °ƒ, има пластичност при 60 °ƒ и частично се разлага и топи при 100 °ƒ.

4.Конска гумаможе да абсорбира кислород и да стане крехък под слънчева светлина във въздуха.

5. Относителна плътност 0,92.

6. Неразтворим във вода, слабо разтворим в горещ етанол, разтворим в хлороформ и петролев етер.