Предпазни гумени ботуши за коне

2022-04-20

В сравнение с железните ботуши, които конете носят през цялото време - "обувки",защитни гумени ботушиxзащитни гумени ботушиможе да поддържа и защитава копитата на кон в зависимост от различни земни условия, като твърда земя, скали и т.н. В същото време е оборудван и с винтове за предотвратяване на подхлъзване, което е удобно за конете при извършване на различни видове спорт. Хората винаги са мислили таказащитни гумени ботушище се превърне в замяна на "обувки".

Protective Horse Rubber Boots

Protective Horse Rubber Boots